System szkolnictwa

Każde dziecko między 7 a 18 rokiem życia przebywające w Polsce objęte jest obowiązkiem szkolnym. Oznacza to, że musi chodzić do szkoły pod rygorem sankcji wobec rodziców, np. ograniczenia praw rodzicielskich.

Przy zapisywaniu do szkoły trzeba przedstawić świadectwo ukończenia poprzedniej klasy w szkole za granicą.

Do publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej należy zapisać dziecko w swoim rejonie. Jeżeli chcesz by dziecko chodziło do innej placówki publicznej, poza rejonem, jest to możliwe gdy będzie tam miejsce.

W Polsce istnieją również prywatne przedszkola i szkoły. Zasady przyjmowania każda placówka określa sama. Opłata wynosi miesięcznie ok. 1000- 1500 zł.

Szkołę ponadpodstawową należy wybrać ze względu np. na zainteresowania dziecka i jego możliwości.

Rodzaje szkół

W Polsce istnieją następujące typy plcówek oświatowych:

 • Przedszkola (3- 6 lat)
 • Szkoła podstawowa (7- 14 lat)
 • Szkoły ponadpodstawowe:
  • 5-letnie technikum
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące
  • 3-letnia szkoła branżowa 1 stopnia
  • 2-letnia szkoła branżowa 2 stopnia
  • 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
  • Szkoła policealna

Nauka w technikum i liceum kończy się egzaminem maturalnym, który daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Szkoły dzielą się na publiczne (nauka w nich jest bezpłatna) bądź prywatne i społeczne (nauka w nich jest płatna). Każde dziecko ma prawo do nauki w szkole publicznej. Wybór szkoły prywatnej czy społecznej jest wyborem rodziców i dziecka, ze względu np. na dodatkową ofertę szkół prywatnych.  Zarówno szkoły prywatne i publiczne muszą zrealizować podstawę programową, i wszystkie rodzaje szkół oferują wysoki poziom kształcenia.

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy pod koniec czerwca. Nauka podzielona jest na 2 semestry, przerwa między semestrami trwa 2 tygodnie (tzw. ferie zimowe), w styczniu lub w lutym, w zależności od województwa.

Przedszkola

Przedszkola przeznaczone są dla dzieci od 3 do 5 lat. Przedszkola są zarówno publiczne (niepłatne) jak i prywatne (płatne). Każde dziecko, które w danym roku kończy 3 lata ma prawo pójść do publicznego przedszkola. Może się jednak zdarzyć, że w przedszkolu w Twojej dzielnicy nie będzie miejsc, i dziecko będzie musiało dojeżdżać do przedszkola. Możesz wtedy zdecydować się na przedszkole prywatne, których jest w Polsce bardzo dużo. Zapisy do przedszkola publicznego zaczynają się w marcu (na rok szkolny zaczynający się 1 września). Często rekrutacja jest elektroniczna, dotyczy to zwłaszcza dużych miast.

W publicznym przedszkolu również należy wnieść pewne opłaty: wyżywienie dzieci, komitet rodzicielski. Opłaty wynoszą ok. 140- 200 zł miesięcznie.

Przedszkola zapewniają zarówno opiekę nad dziećmi, jak również prowadzą zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe (np. rytmika, ceramika).

Dzieci w wieku 6 lat są muszą pójść do tzw. zerówki. Dzieci przygotowywane są wtedy do nauki w szkole. Zerówka może być zarówno w przedszkolu jak i w szkole.