Jeżeli planujesz repatriację do Polski i spełniasz jedno z poniższych kryteriów:

  • posiadasz przyrzeczenie wydania wizy krajowej w celu repatriacji lub 
  • posiadasz decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji lub 
  • jesteś kandydatem/kandydatką do repatriacji i oczekujesz na decyzję Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji o przyznaniu miejsca w ośrodku adaptacyjnym,

nasza bezpłatna oferta wsparcia jest dla Ciebie.
 

Nasze wsparcie

  1. Portal repatriant.info.pl, który zawiera informacje dotyczące zarówno procesu repatriacji, jak również ważne informacje dotyczące życia w Polsce, np. jak wygląda opieka medyczna, system edukacji. Informacje dostępne będą w języku polskim i rosyjskim; 
  2. Wsparcie w kontakcie z gminami, do których planują przyjechać repatrianci, tłumaczenie dokumentów;
  3. Konsultacje on-line z doradcą zawodowym obejmujące aktywizację zawodową, badanie i ocenę kompetencji, naukę umiejętności poszukiwania pracy, przekazanie wiedzy na temat specyfiki lokalnego rynku pracy i zakładania działalności gospodarczej; konsultacje dostępne będą przed przyjazdem do polskim,  zarówno w języku polskim jak i rosyjskim. 
  4. Warsztaty adaptacyjne, które przygotowują do życia w Polsce, z uwzględnieniem lokalnych realiów. W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzą się o wielu praktycznych aspektach życia, ja np. załatwianie spraw w urzędach, ale także nabędą umiejętności niezbędne do integracji w Polsce.
     

Kiedy możesz uzyskać nasze wsparcie?

Nasze wsparcie możesz uzyskać jeszcze przed przyjazdem do Polski. Nasza oferta jest dostępna do 30.09.2023. 

Jak się z nami skontaktować?

Skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres: RepatriantInfoPL@iom.int

Kim jesteśmy?

IOM jest organizacją międzyrządową, agendą ONZ ds. migracji. Powstała w 1951r. W jej skład wchodzą 173 kraje członkowskie, w tym Polska od 1992r. IOM posiada między innymi biuro w Polsce, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, Rosji.