Skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres:

RepatriantInfoPL@iom.int lub skontaktuj się z gminą do której jedziesz i poproś ich o kontakt z nami.