Strona repatriant.info.pl jest portalem informacyjnym zawierającym praktyczne informacje o procesie repatriacji oraz prawach przysługujących repatriantom w Polsce a także praktycznych aspektach życia w Polsce. Strona prowadzona jest przez Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOMjest częścią Systemu ONZ i wiodącą międzyrządową organizacją promującą uporządkowane migracje, odbywające się z poszanowaniem praw człowieka i przynoszące korzyści wszystkim stronom. IOM prowadzi działalność w Polsce od 1992 roku, biuro od 2002.

Strona powstała w 2022 r. ramach projektu „Wsparcie integracji repatriantów – kontynuacja i uzupełnienie” współfinansowanego z funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Projekt współfinansowany jest z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

EU

Powiązane treści